Zdrowie psychiczne jest niezwykle kluczowe niezależnie od wieku. Zaburzenia psychiczne, jak depresja czy schizofrenia, w czasach ciągłej [pogoni i stresu, odnoszą się do jednostek częściej, niż zdołałoby się nam wydawać. Dlatego też kluczowym elementem są możłiwości zawodowe dla lekarza specjalizującego się w tej dziedzinie – lekarza psychiatry. Jakie uzdolnienia powinna mieć osoba i jaki zwrot studiów musimy zakończyć, aby móc praktykować ten zawód? Psychiatra należy do grona lekarzy medycyny, który w swom dorobku ma ukończony staż specjalizacyjny na psychiatrii. W obrębie jego funkcjonowania i specjalizacje skupiają się schorzenia psychiki jednostki, które kolidują prawidłowe funkcjonowanie w codziennym życiu. Rola lekarza psychiatry sprowadza się do ujawnienia, diagnozy i wyleczenia właściwej choroby, wykorzystując przy tym różnego rodzaju formy terapii, jak również farmakologii. Osoba działająca w tej dziedzinie może zacząć pracę zarówno w placówce medycznej, a także w przychodni medycznej. Może pojawić się również jako ekspert sądowy w swojej specjalności. Lekarz psychiatra zajmuje się na przykład prowadzeniem rozważań i diagnozy, w tym również długoterminowej, przez kwestionowane wywiadów z chorymi które mają na celu pokazanie problemów, z jakimi się zmagają i nadzór postępu w przeprowadzonym leczeniu. W większości przypadków, praca z pacjentem opiewa na okres kilku lat współpracowania ze względu na istotę zaburzeń natury psychiatrycznej.
Źródło: Psychiatra Kraków zaburzenia odżywiania