Produkowanie technologicznych maszyn dla oczyszczalni ścieków to główne czynności, jakie stawia przed sobą przedsiębiorstwo Montech. Pomimo tego skupia na produkcji się również odmiennych elementów wysoko wyspecjalizowanych, służących ochronie środowiska. Urządzenia, w jakie można nabyć w Montech, to maszyny rozdzielające nieczystości stałe i płynne (prasa filtracyjna różnego rodzaju), odwadniające, transportujące, służące do higienizacji osadów ściekowych i inne.
Prasa taśmowa to unowocześniona technologia służąca do szczegółowego odwadniania osadów każdego typu z małych i średniej wielkości komunalnych oczyszczalni ścieków, z punktów uzdatniania wody oraz z zakładów przemysłowych, takich jak rzeźnie albo zakłady hodowli zwierząt. Ten rodzaj maszyny w firmie Montech oferowany jest w czterech rodzajach. Maszyna wyposażona jest m.in. w dozownik obrotowy, dwa motoreduktory, a wytworzona została w całościze stali kwasoodpornej. Prasa komorowa wyjątkowo jest zdatna przy odsączaniu niebezpiecznych osadów, ponieważ odfiltrowuje skażone elementy w stanie stałym od stanu płynnego. Ich największe zastosowanie jest dostrzegalne w przemyśle spożywczym, cukierniczym, medycznym, piwowarskim, warzywno-owocowym itd. Przedsiębiorstwo Montech jest w stanie zagwarantować skuteczność działania urządzenia: 30% w oczyszczalniach komunalnych i 80% w przemysłowych. Ponieważ osady ze ścieków są sporym utrudnieniem dla działalności oczyszczalni ścieków, aby je wyeliminować, stosuje się specjalistyczną metodę, jaką jest higienizacja osadów. Polega ona na mieszaniu osadów z wapnem albo odrębnymi elementami o charakterze higienizującym. Montech oferuje sprzęty takiego typu o wydajności od 1m3/h do 60m3/h. Są zbudowane z: silosa, dozownika komponentu higienizującego, przenośnika, mieszalnika. Profesje przedsiębiorstwa Montech powiększają się, dzięki czemu jest ona w stanie zwiększyć zakres swojej aktywności na rynku. Angażuje się również w budowania, rozbudowywania, przebudowy oczyszczalni ścieków, znajdujących się na terenie miast albo gmin. Wachlarz propozycji jest naprawdę szeroki, dlatego warto uwzględnić doświadczenie w branży, jakie oferuje firma Montech.
Producent:: http://montech.pl